Zmieniamy się dla Ciebie! Dla produktów Sissel, skorzystaj z darmowej dostawy zamówień powyżej 200 złotych!

Zwroty i reklamacje

ZWROTY I REKLAMACJE

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przysługuje konsumentom, a od 1 stycznia 2021 r. również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, lecz nie posiadającą dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej z Sissel Dystrybucja Bartosz Tomala umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas – Sissel Dystrybucja Bartosz Tomala, ul. ks. bpa Bednorza 2a-6, Budynek D, 40-384 Katowice, tel. 22 833 53 33 lub 22 833 53 25 lub 601 252 690, fax 22 266 88 65, email kontakt@sissel.com.pl – o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam zakupiony towar na adres Sissel Dystrybucja Bartosz Tomala (ul. ks. bpa Bednorza 2a-6, Budynek D, 40-384 Katowice) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku umów, których przedmiotem są:

  1. Towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  2. Towary wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

REKLAMACJE

Reklamacje produktów zakupionych do dn. 31 grudnia 2022 r.

  • Sissel Dystrybucja odpowiada za wady fizyczne lub prawne sprzedanego towaru w ramach rękojmi za wady, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym (w brzmieniu obowiązującym do dn. 31 grudnia 2022 r.)

Reklamacje produktów zakupionych od 1 stycznia 2023 r.

  • Sissel Dystrybucja odpowiada wobec Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego oraz Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, lecz nie posiadającą dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej za brak zgodności Towaru z umową sprzedaży na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r.);
  • Odpowiedzialność Sissel Dystrybucja za wady Towarów w ramach rękojmi wobec Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego oraz Klientów niebędących osobami fizycznymi zawierającymi Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, lecz nie posiadającą dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zostaje wyłączona.

 

Reklamacje można składać w formie pisemnej na adres:

Sissel Dystrybucja Bartosz Tomala
ul. ks. bpa Bednorza 2a-6, Budynek D
40-384 Katowice

lub kontakt@sissel.com.pl

 

Zgłoszenie reklamacyjne może zawierać:

  • informację o rodzaju Towaru, będącego przedmiotem reklamacji, numerze Zamówienia i dacie zakupu;
  • informację o przyczynach zgłoszenia - okolicznościach, rodzaju i dacie wystąpienia braku zgodności Towaru z umową;
  • żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową;
  • dane kontaktowe zgłaszającego reklamację.

 

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami dotyczących zakupów internetowych, w tym m.in. z możliwości wszczęcia polubownego postępowania za pośrednictwem unijnej platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

GWARANCJA

Sissel Dystrybucja udziela własnej gwarancji na produkty Sissel prezentowane w Sklepie.

Szczegółowe warunki udzielanej gwarancji określone są w opisach i karcie gwarancyjnej:

KARTA GWARANCYJNA SISSEL

 

Jak skorzystać z gwarancji Sissel?